Gång och cykelvägen

Byggnationen av gång- och cykelvägen har nu påbörjats. Styrelsen kommer fortlöpande lägga ut information under fliken medlemsinformation/gång och cykelväg.