Gång och cykelvägen

Arbetet med gång – och cykelvägen for fortlöper mer eller mindre enligt plan. De förseningar som tillkom under arbetet på inre området, då berget visade sig vara mer poröst än man hade räknat med, har PEAB nu arbetat i kapp genom sätta in mer resurser.
Arbetet på det yttre området kommer inom kort att vara avslutat och PEAB´s etablering flyttar då utanför vår bom. På det inre området har vi nu tillsammans Med Micke som representerar HK för det inre området  och slipbasen Ove Ahlström, bestämt att flytta torrsättningen två veckor till den 21 oktober.
En ny toalettbyggnad byggs nu anslutning till övriga arbetsbodar och förutom två toaletter inryms där även ett förråd. Förvaring för segelbåtsmaster byggs på två platser under vägen på det inre området. .
PEAB räknar med att allt arbete ska vara klart för slutbesiktning under november månad.