Fakturering och avgiftshantering 2019

Nu kring 1 mars skickas fakturan ut för medlems, brygg samt torrsättningsavgifter avseende 2019. Fakturan ska sedan vara betald till sista mars. Faktura för trailer och skrymmande uppläggningsmatriel skickas ut senare.
Fakturan går ut som mejl så om du har bytt mejladress se då till att uppdatera BAS.
Om Du inte längre behöver brygg eller uppläggningsplats anmäler du lämpligen det a s a p.
Tänk på att Du kan bli passiv medlem. Du får då förtur till ny plats slipper betala för en plats som Du inte använder och dessutom behöver du inte göra vakt eller arbetspass.
Anmälan om utträde eller att bli passiv medlem eller om du har bytt båt gör med NBK-ändringsblankett
Från med i år debiteras en GRUNDAVGIFT för alla som är aktiva om 1 000 kronor. Denna avgift tog vi beslut på på förra årsmötet och pengarna ska användas till de pågående renoveringsarbetena. Avgiften kommer att omprövas varje år och ändras eller tas bort när så behövs.
Styrelsen har även fått stöd av årsmötet att anlita inkassoföretag för att hantera de som inte betalar sin faktura. Bakgrunden till det är vi under de senaste åren har fått lägga allt för mycket tid och kraft på att ”jaga” de som inte har betalat sina fakturor. Förra året uteslöt vi dessutom en medlem av detta skäl.
Tidigare uppgift om moms innebär endast att vi kommer att få betala moms på de arrendeavgifter som vi betalar till bland annat Nacka kommun.