Nyckelbyte

Nacka Båtklubb byter nyckelsystem under våren 2016. Detta innebär att tidigare nyckelsystem, där medlemmar mot en disposition om 1 000 kronor utkvitterat en nyckel, nu upphör och att depositionsavgiften återbetalas.
Återbetalning sker mot återlämnade av utkvitterad nyckel, dock senast 2016-09-01. Därefter tillfaller ej inlösta depositioner Nacka Båtklubb.

Tider för nyckelbyte i Sjöstugan

  • Måndag 28 mars kl 10-12
  • Lördag 2 april kl 10 – 12

Nya låssystemet – ILOQ

Vårt nya låssystem är ett digital låssystem och som inte kräver någon elanslutning eller batterier. Genom att nyckeln för in i låscylindern alstras den elenergi som systemet behöver för att låsa upp.
Alla nycklar är identiska till utseendet, men blir programmerade med en unik kod. Så om nyckeln tappas bort eller om en medlem lämnar klubben så spärrar vi koden och nyckeln blir obrukbar.
På ILOQ´s hemsida kan du läsa mer om du är intresserad.

Nyckel kostar 300 kronor

Till detta system köper du en nyckel för 300 SEK. Detta är en engångskostnad och det är alltså pengar som INTE återbetalas om du lämnar klubben.
Om du skulle tappa bort nyckeln så måste du anmäla detta till klubben så att vi kan spärra den och så får du köpa en ny nyckel.

Återbetalning av nyckeldepositioner

För din nuvarande nyckel har du lagt en deposition om 1 000 SEK. Detta innebär att du i samband med återlämnandet av gammal nyckel och köp av ny nyckel 300 SEK , har rätt till en återbetalning av din deposition om 700 kronor. Vid årsmötet 23 januari, väcktes frågan om dessa 700 kronor inte kunde tillfalla NBK i stället för att återbetalas. Styrelsen kunde då konstatera att detta kan endast ske på frivillig väg, d v s att de medlemmar som vill  kan efterskänka återbetalningen till klubben. Sålunda finns det två alternativ som du som medlem ska ta ställning till.
I samband med att Du köper din nya nyckel måste du därför  ange hur du vill göra med din deposition. Om du önskar återbetalning måste du dessutom ange till vilket konto pengarna ska återbetalas till.
Blankett finns att skriva ut här. Blanketter finns även i Sjöstugan – men observera återbetalning av depositioner sker endast via bank.