Enkät till medlem med båt

Inom kort kommer styrelsen med mail skicka ut en enkät som vi vill att alla medlemmar med båt ska besvara. Bakom denna enkät står NFBK, Nacka Förenade Båtklubbar. Bakgrunden till detta är att NFBK i sitt arbete tillsammans med Nacka kommun behöver underlag för planering av båtbottentvättar, toatömmning etc. Enkäten består av fyra frågor och tar någon minut att besvara. Givetvis är enkäten helt anonym.
 
Om NFBK
Nacka Förenade Båtklubbar är en samverkansorganisation för båtklubbarna i Nacka kommun. NFBK består i dag av 22 klubbar med tillsammans ca 2 200 medlemmar. Det är genom NFBK som vi har vår klubbholme Härsö. mer info om NFBK hittar du här.