Vårinformation

Vattnet är nu på och det fina vädret kommer säkert locka många till hamnen.
 
 
Fortfarande gäller de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Minst sjuk – stanna hemma.
 
Sjösättning YTTRE lördag 8 maj och INRE söndag 9 maj, se hemsidan för tider. Trailerbåtar kan sjösättas först efter det att yttre sjösatt. Listorna med sjösättningsordningen kommer inom kort att finnas tillgängliga.
 
Perioden för vaktbokning till Försommaren förlängs fram till till och med 1 maj . Finns fortfarande tider lediga under våren!
 
Parkering innanför bommen INTE är tillåtet före sjösättningen. Endast lastning & lossning sedan kör man ut och parkerar utanför bommen och inga bilar på gångvägen! Det kommer att vara massor av flanörer.
 
Miljöreglerna – täck marken vid slipning. Inget spill med olja/glykol eller annat miljöfarligt och högtryckstvättning av båtbottnar är inte tillåtet.
 
Eftersom sopbilen inte kommer fram nu när båtarna ligger på land, får vi inte lämna några hushållopor på klubben. Det innebär att alla sopor måste vi ta med hem eller till återvinningsstationen. Efter sjösttning tar vi emot hushållsopor i påse. Flaskor, kartonger, tidningar, elsopor, plast och andra grovsopor får inte lämnas på klubben.
 
Observera den nya avgiften som gäller från i år, att torrsatta båtar som utan tillstånd, finns kvar på hamnplan eller inre området efter 31 maj, debiteras med 500 kr/dygn.
 
Vi ses i hamnen!