Bli bryggvärd!

För denna säsong så söker vi bryggvärdar .Tanken är att vi ska ha en värd/brygga d v s totalt 6 st. Bryggvärdens uppgift är att ha tillsyn på den ”egna” bryggan och rapportera eventuella brister och fel till Hamnkommittén:, t ex lampor som inte fungerar, bommar som lossnat eller om en obehörig båt plötsligt dyker upp. o.s.v. Med andra ord sådant som du upptäcker när du är i hamnen.
Du ska hjälpa nya medlemmar tillrätta och vara en kontaktperson för såväl medlemmar som styrelse när något sker på bryggan.
Om Du är intresserad och vill bidra till ökad trivsel och hjälpa HK,  så anmäler Du dig till
Henke, på mail  Din anmälan vill vi gärna ha så snart som möjligt.