Att grilla i hamnen

Med tanke på brandrisken vid grillning på NBK:s klubbområde.
Grillning får enbart ske på yttre/inre klubbområdets grusplan.
Grillning får under inga omständigheter ske på klubbens bryggor – eller pontoner.
Efter avslutad grillning får grill inte lämnas utan tillsyn utan ska släckas och tömmas på kolrester.