Årsmötet 2016

Knappt en tredjedel av NBK´s medlemmar mötte upp för att delta i årsmötet.
Med tanke på alla de frågor som vi behöver få medlemmarnas stöd är det inte bra, säger Lars Hultman. Med tanke på de frågor som avhandlas och de beslut som fattas är det oroande särskilt när så många medlemmar heller inte då heller får information, vilket skapar en del missförstånd.
Förutom att välja en del nya ledamöter  till styrelsen beslutade årsmötet om en höjning av avgiften med 500 kronor för de båtar som torrsätts och sjösätts.
Denna avgift avser att täcka en del av de ökande kostnader för mobilkran och slip. Kostnaden kommer med på fakturan och läggs och adderas på kostnaden för vinterplats på land.
Andra nyheter är att vi från detta år nu erbjuder fler platser för vinterliggare i sjön.
Byggnation av gång och cykelvägen har nu påbörjats och hur detta kommer att påverka vår verksamhet kommer löpande informeras under fliken medlemssidor/Gång och cykelväg
Läs hela protokollet årsmötesprotokoll 2016