Årmötesprotokoll

Ett 50-tal medlemmar deltog i årsmötet. Förutom sedvanliga hyresförhandlingar där vi tittade tillbaka på verksamheten under 2018 klubbades även en budget och avgifter för 2019.

Hela årsmötesprotokollet hittar du här

Några nyheter
En nyhet för i år är att styrelsen har fått stöd av årsmötet att anlita inkassoföretag för att hantera de som inte betalar sin faktura. Bakgrunden till det är vi under de senaste åren har fått lägga allt för mycket tid och kraft på att “jaga” de som inte har betalat sina fakturor. Förra året tvingades vi även att utesluta en medlem av detta skäl.

Årsmötet beslutade även att det tillsvidare inte är tillåtet på på klubbens område att ladda elbilar eller andra elfordon.