Arbetspass 2021

Alla medlemmar med båt eller Kajak ska delta i minst ett arbetspass.
I vårt kalendarie ser Du när vi har våra arbetspass. Sedan bokar Du i BAS.

Vi har två arbetspass redan under mars. Då ska vi måla invändigt i Klubbhuset.