Parkering

Inför sommaren så behöver vi klargöra att parkering innanför såväl utanför bommen endast är till för medlemmar och då när man är på besök i hamnen eller ute med båten.
Parkering innanför bommen får endast ske på markerade platser. VI kommer utöver de platser som nu finns markerade även markera upp ett antal platser längs berget d v s till vänster när man kör in genom bommen.

Varför är då detta viktigt?

NBK är i jämförelse med många andra båtklubbar lyckligt lottade med att kunna erbjuda parkering för medlemmarna. Men om vi missbrukar detta och hamnplanen blir en ”allmän” uppställningsplats kan detta kunna komma att begränsas och med tanke på GC-vägen så får parkering av bilar inte ske på eller intill vägen. Ingen bilkörning får heller ske på vägen.
Inga trailers får heller stå uppställda på hamnplanen.
Utanför vägbommen tillhör marken INTE klubben och de vanliga P-reglerna gäller. Dock har kommunen inte brytt sig om området från motorvägsbron ner till bommen, dels för att vägen under bron formellt tillhör vägverket – dels att det inte utgör ett problem. Men om detta skapar störningar och kommunen får klagomål så kan vi räkna med att skärpta regler. Detta drabbade exempelvis våra grannklubbar som blev av med den uppställningsplats som alltid haft efter att boende i området klagat till kommunen. Nu är det en allmän P-plats med avgifter och p-vakter.
I övrigt gäller att vi inte ska släppa in några okända genom bommen. Våra grannklubbar – d v s Svindersviken, Gäddviken och Finnboda har egna nycklar till bommen.