Information inför torrsättningen

Information inför torrsättningen gäller samtliga medlemmar med båt samt alla som förvarar trailers på området. OBSERVERA  att många båtar har fått annan plats på land mot föregående år, vilket kan innebära ändrad dag för torrsättning! trailers och vaggor ska vara borta från inre området senast söndag 29 september! förutsättning för torrsättning är att samtliga avgifter […]