Sjösättning

Dagen D är Lördagen den 4 maj. Yttre området kör i gång kl 07.30. Inre kommer i gång kl 08.30. Detta är m a o tiden då Ni skall var på plats och klara med alla förberedelserna. Som vanligt skall FÖRSÄKRINGSBREV uppvisas innan sjösättningen. Detta gör Ni i Sjöstugan INNAN tiden för samling. Inget försäkringsbrev ingen…