Moms på båtplatser

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att moms ska utgå på uthyrning av båtplatser i sjön och på land. Det finns inget att göra åt och alla i hela landet kommer förr eller senare att drabbas. Båtklubbar ska därför debitera moms på sina fakturor för båtplatser till medlemmarna. Utifrån den information som nu finns, innebär detta att…