Parkering

Inför sommaren så behöver vi klargöra att parkering innanför såväl utanför bommen endast är till för medlemmar och då när man är på besök i hamnen eller ute med båten. Parkering innanför bommen får endast ske på markerade platser. VI kommer utöver de platser som nu finns markerade även markera upp ett antal platser längs…