Dags rusta båten

Nu  börja vi rusta båten för sommarens äventyr. Eftersom NBK nu i och med GC-vägen kommer in i ett nytt sammanhang vill vi i styrelsen påminna om vad som gäller och det är samtliga medlemmars ansvar att vi följer de bestämmelser som gäller. Miljö i enlighet med NBK´s bestämmelser. NBK:s verksamhet faller inom ramen för…