Dags rusta båten

Nu  börja vi rusta båten för sommarens äventyr. Eftersom NBK nu i och med GC-vägen kommer in i ett nytt sammanhang vill vi i styrelsen påminna om vad som gäller och det är samtliga medlemmars ansvar att vi följer de bestämmelser som gäller. Miljö i enlighet med NBK´s bestämmelser. NBK:s verksamhet faller inom ramen för…

Inför säsongen 2018

Från den 26 mars kan Ni boka vakt och arbetspass. Samtliga medlemmar med bryggplats ska genomföra två vaktpass alternativt ett familjepass, samt ett arbetspass. Om Du inte tänker använda din bryggplats ska du i stället övergå till att vara passiv medlem. Då utgår vakt och arbetspass samt att ddå endast betalar medlemsavgift. Behöver du senare…

Nacka Båtklubb

Städag på Härsö

Nu behöver vi frivilliga som ställer upp och hjälper till att starta upp Härsö inför sommaren 2018.
Första städdagen är lördagen den 5 maj vilket blir lite knepigt eftersom vi sjösätter denna dag, men den andra
städdagen är lördagen den 19 maj.

Deltagande i städdag på Härsö räknas som vanligt som fullgörande av  arbetspass.

 

Medlemsavgifter 2018

1 mars mailades fakturan avseende avgifter för medlemskap samt brygg och vinterplatser för 2018. Om Du inte fått någon faktura eller har fakturafrågor, kontrollera skräppost alt. kontakta vår kassör  Avgifter samt ny beräkningsmodell för debitering av bryggplatser i enlighet med årsmötets beslut Observera att fakturan ska vara betald senast sista mars. Om du inte behöver…