Kallelse till årsmötet

Samtliga medlemmar i Nacka Båtklubb kallas till årsmöte.

Plats: Skafferiet, Ryssviksvägen 2, Nacka

Datum: Onsdag 31 januari

Tid: Kl 19:00

OBS: För nya medlemmar som ska väljas in är deltagande obligatoriskt.

Vi har många viktiga frågor och beslut och Ditt deltagande är viktigt.

Möteshandlingar hittar du här