Torrsättning 6-7 oktober

I år har samtliga medlemmar som önskat fått en vinterplats på land. För att få plats har Hamnkommittén fått göra en omplanering av det yttre området. Detta innebär att många båtar har tilldelats en ny plats på land vilket då även kan påverka vilken dag båten torrsätts. Se redan nu över bockar och annat som…

Bottentvätta båten

De nya miljökraven som ställs, innebär att vi vid torrsättningen inte kan tvätta båtar som är bottenmålade. Mer information finns att läsa på Nacka kommuns hemsida om båtvård. Det är därför hög tid för er som har möjlighet att besöka en båtbottentvätt innan torrsättningen. Som medlem i NBK har Du 30% rabatt hos BoatWasher om…

Parkering

Inför sommaren så behöver vi klargöra att parkering innanför såväl utanför bommen endast är till för medlemmar och då när man är på besök i hamnen eller ute med båten. Parkering innanför bommen får endast ske på markerade platser. VI kommer utöver de platser som nu finns markerade även markera upp ett antal platser längs…

Klubbilder

Sillunch på Härsö

Lördag 2 juni samlas alla som vill på Härsö för att fira in sommaren med en gemensam sillunch. För er som aldrig varit på Härsö är detta ett utmärkt tillfälle att lära känna vår klubbholme.   Program 12.00 Ställer vi ordning bord och dukar 13.00 Lunch 15.00 Tipspromenad 18:00 Grill Som vanligt tar vi själva…

Parkering på hamnplan 1-3 juni.

På hamnplan står två båtar på land. Dessa kommer att sjösättas söndag 3 juni. För att kranbilen ska komma fram kommer vi därför att flytta parkeringen till det övre området närmast berget. D v s direkt till vänster när man kört förbi bommen. Detta gäller från fredag 1 juni till och med söndag 3 juni.…

Att grilla i hamnen

Med tanke på brandrisken vid grillning på NBK:s klubbområde.
Grillning får enbart ske på yttre/inre klubbområdets grusplan.
Grillning får under inga omständigheter ske på klubbens bryggor – eller pontoner.
Efter avslutad grillning får grill inte lämnas utan tillsyn utan ska släckas och tömmas på kolrester.

Vad gäller om jag ….

Lite svar på vanliga frågor som kommer till styrelsen så här års. – Jag ska sälja båten – kan köparen få överta min bryggplats? Nej bryggplats får inte övertas av köparen. Bryggplats kräver medlemskap och nya medlemmar tar vi in i enlighet med gällande rutiner. Byggplatser får aldrig vara en del av själva båtaffäreren. Men…

Sjösättning 5 maj

Här kommer nu de sedvanliga” kom i hågen” inför årets sjösättning. Dagen D är Lördagen den 5 maj. Yttre området kör i gång kl 07.30. Inre kommer i gång kl 08.30. Detta är m a o tiden då Ni skall var på plats och klara med alla förberedelserna. Som vanligt skall FÖRSÄKRINGSBREV uppvisas innan sjösättningen.…