Gång och cykelvägen

Arbetet med gång – och cykelvägen for fortlöper mer eller mindre enligt plan. De förseningar som tillkom under arbetet på inre området, då berget visade sig vara mer poröst än man hade räknat med, har PEAB nu arbetat i kapp genom sätta in mer resurser. Arbetet på det yttre området kommer inom kort att vara…