Sjösättning 7-8 maj

Information inför sjösättning 7-8 maj 2022.

Även om restriktionerna har upphört pågår fortfarande pandemin och om du är sjuk ska du stanna hemma.

  • Kort samling vid sjösättnings rampen innan sjösättning.
  • I enlighet med NBK´s bestämmelser ska båten vara försäkrad – kontroll kommer inte att genomföras – Du behöver inte uppvisa försäkringsbevis.
  • Tvätta händerna – handsprit finns vid toaletten och i sjöstugan
  • Samtliga stannar kvar och deltar i sjösättningsarbetet tills arbetet är avslutat,
  • Om Du är sjuk ska Du inte delta i sjösättningsarbetet. Kontakta Peter Holm

.
Sjösättningsarbetet

Sjösättningskarta och turordningen samt arbetsuppgifter finns även uppsatta på anslagstavlan vid sjöstugan.

Vid lyft av båt med kran

Båten skall vara försedd med två korta förtöjnings tampar 3–5 meter, i för/akter.

Båtlyftet hanteras av kranföraren och båtägaren skall närvara på avstånd vid lyftet

Båtägaren och eventuella besättningsmedlemmar tar över båten när slingen är lossad från båten, efter man har förtöjt båten återvänder man till arbetet.

Lördag 7 maj

Yttre område B kl. 07.30

Yttre område A kl. 12.00

Karta Yttre området

Preliminär turordning i röda siffror

 

Arbetsuppgifter

Sjösättning yttre 2022 lördag bemaning FM

Sjösättning yttre 2022 lördag bemaning EM

 

Söndag 8 maj

Inre området kl.08.30

SJÖSÄTTNING INRE OMRÅDET 2022 Publik

Om Du av något skäl INTE kan sjösätta ska detta anmälas i god tid till Hamnkapten Peter Holm.

Trailerbåtar sjösätter från och med 8 maj.

Parkering

NBK har fått dispens för parkering längs Ryssviksbacken vänstra sida.
P-tillstånd finns på bord vid grinden och ska läggas synligt i bilen.
P-platser i backen är avgiftsfria under helger.

OBS P- Förbud råder under motorvägsbron.

Efter det att sjösättningen på yttre området genomförts, kommer parkering på anvisad plats på hamnplan att vara tillåten.

Trailer och vaggor Inga trailer och vaggor ska får vara uppställda på yttre området efter sjösättning. Mot avgift får dessa ställa upp på det inre området (märkta med medlemsnummer). Gäller efter det att inre områdets båtar har sjösatts.