Vår historia

Historiskt har Nacka båtklubb haft en given plats i Svindersvik sedan 1931. Redan i början på 1920-talet, då ångsluparna till Stockholm slutade trafikera ångbåtsbryggorna i Svindersvik, Gäddviken, Ryssviken, Vikdalen och Augustendal, började en del av kommande NBK-are att bygga bryggor för sina egenhändigt byggda fritidsbåtar.

Namnet Svindersviken
kommer i från den holländskfödde köpmannen Johan van Swindern som kom till Sverige 1629. Tidgare namn var Finnsviken.

Detta långt innan stadsplanen togs 1949, också en del av industrierna runt Svindersvik är mycket yngre. Ideella närboende eldsjälar byggde upp klubben. Många arbetade i de närliggande industrierna som Atlas Copco (diesel), Casco, de Lavals Ångturbin, Jästfabriken, Svenska Bilfabriken med flera, en del kom från Sickla och uthamnen Dockan.

30-talet
Långa bryggan byggdes under åren 1931- 1933, den var 83 meter lång och var belägen alldeles nordost om Ryssviksvägen och den utstickande bergknallen. Åren 1931 till 1935 disponerades området fritt om klubben köpte bensin från Krocks Petroleum AB.(Detta gällde för alltid genom ett handslag) Platsen (Järla 1:1) som var att betrakta som ”slumområde” med några fallfärdiga bryggor och allsköns bråte erhölls av Danviks Hospital.

60-talet
Under åren 1961 till 1967 renoverades bryggor och slip. År 1964 fick Nacka båtklubb hyra den Almgrenska tomten av Nacka kommun. Tomten var ett stort skrotupplag med gamla bussar och annat, men som tillsammans med fritidsnämnden iordningställdes till båtklubbens uppläggningsplats. År 1965 började östra Finntorp att bebyggas, och 1966 skulle Kommunen bygga ett barndaghem där Sicklagänget lägger upp sina båtar. Av den anledningen ordnar kommunen med mer mark i Ryssviken. Kommunen hjälper också oss med ett bra amorteringsavtal till pontoner för att kunna ta hand om båtarna från Sickla. Olle Engkvist Danvikshem köper mark runt Svindersvik, och donerar Slottet till Nordiska Museet och vår hyra höjs till 6000 kr/år.

För att kunna placera de nya pontonerna förlängs den ”långa bryggan” runt den hindrande bergklacken med hjälp av järnkonsoler. I början på 1970:talet utökas hamnområdet fram till nuvarande skeppskyrkogården. Meningen var att klubben skulle växa, ritningar på området togs fram förhandlingar med kommunen var nästan klara, men så tog pengarna slut.