Om Nacka Båtklubb

Nacka Båtklubb bildades 1931 och är en allmänyttig ideell förening som med små medel främjar båtsporten i Nacka. NBK är regionalt anslutet till SMBF, Saltsjön-Mälarens Båtförbund som i sin tur på riksplanet är anslutet till SBU, Svenska Båtunionen. Vi är också anslutna till NFBK, Nacka Förenade båtklubbar. Båtklubben har sin hemmahamn i Svindersviken i Nacka, i den del av viken som kallas ”Ryssviken.” ´Svindersviken ligger knappt fem miuters bilresa från Slussen och har sitt utlopp intill Nacka Strand. Svindersviken delar vi med grannklubbarna Segelssällskapet Gäddviken, Svindersviks Båtklubb och Finnboda Båtklubb. Sedan 2019 har vi etablerat en kajaksektion.

Uppläggning båtar

I dag har vi ca 90 uppläggningsplatser. Båtarna torr- och sjösätts med hjälp av en kranbil. De mindre båtarna hanterar vi med vår slip. Hamnens arbete leds av en hamnkommité bestående av fyra personer.

Klubbhamn & Klubbhus

I hamnen finns plats för 140 båtar och 24 kajaker. Förtöjning sker med Y-bommar. På bryggorna finns belysning, dricksvatten och eluttag. Kajkerna förvaras på hyllor i ett nybyggt förråd. På hamnplanen finns klubbhus, uppläggningsplatser för jollar, master samt toaletter, sopkärl och en miljöstation där vi tar hand om oljor och andra kemikalier.Inom området finns flera byggnader. Uppe på berget ligger vårt klubbhus, där vi håller medlemsmöten. Nere vid hamnen ligger Sjöstugan, som styrelsen oftast använder för sina möten. Uppe på Sjöstugans tak ligger vaktkuren. Dessutom finns i en egen byggnad verkstad och förrådsutrymmen.under tak 

Klubbholme

Via NFBK, Nacka Förenade Båtklubbar, har vi tillsammans med 20 andra båtklubbar i Nacka, en klubbholme på Härsö, Totalt är ca 30 -tal  bryggplatser tillgängliga. Härsö ligger mellan Ingarö och Tyresölandet ca 14 sjömil från vår hemmahamn.