Vaktpass

Vakthållningen i NBK sker nattetid under båtsäsongen och fullgörs av båtägande medlemmar Båtägande medlem utför två vaktpass alternativt ett familjepass
Vakthållningen är indelad i två sektioner, försommar och sensommar.  Datum samt klockslag  för årets vakttjänst hittar du i BAS.
Se kalendariet för information om när vaktpass kan bokas.

Vaktrutiner

Båtägande medlem svarar för att vakttjänstgöringen fullgörs och ska under hela vaktpasset uppehålla sig inom hamnområdet.
Ny vaktinstruktion kommer finnas uppsatta på väggen i vaktkuren. Det kommer även att finnas en ny vaktjournal.
Vaktjournalen signeras av båda vakterna efter genomfört vaktpass, gäller även vid familjevakt Vaktjournalen läggs sedan  i brevlådan i dörren till kontoret i vaktkuren.
Saknas en ifylld och undertecknad vaktjournal vaktjournal kommer detta att tolkas som vaktfrånvaro!

Arbetspass

Varje aktiv medlem ska genomföra minst ett arbetspass under under säsong. Under  flera  tillfällen att fullgöra arbetsplikten.
Se kalendariet för  information om när arbetspassen sker.

Du bokar ditt arbetspass via BAS och det går att boka och ändra valt arbetspass fram till 3 dagar innan respektive arbetspass. Påminnelse i form av email skickas ut 2 dagar innan bokat arbetspass och SMS skickas ut dagen innan.