2021

Aktivitetsprogram 2021

Observera att datum och tider kan komma att förändras.

Måndag 1 mars. Vaktbokningen öppnar. Nu kan du boka in ditt vaktpass i BAS.

Torsdag 4mars Bokning av arbetspass ÖPPNAR Från detta datum kan du boka in ditt arbetspass i BAS. Alla medlemmar med båt/kajak ska medverka vid minst ett arbetspass.

Söndag 21 mars Arbetspass 1 A Renovering klubbhus – målning av innerväggar och golv 4 personer. INSTÄLLT

Söndag 28 mars Arbetspass 1B Renovering klubbhus – målning av innerväggar och golv 4 personer. INSTÄLLT

Söndag 18 april vaktbokningen för vårsäsongen stänger. Vaktlistan för försommaren stänger, men du kan fortfarande boka för sensommaren

Söndag 25 april Arbetspass 2. Förmiddag och eftermiddag Öppna hamnen – Oljning av bryggor  10 +10 medlemmar.

Fredag 30 april Sista datum för avbeställning av bryggplats. Avbeställning av bryggplats efter detta datum medger ingen återbetalning.

Lördag 1 maj Hamnen öppnar Innan detta datum har inget tillträde till bryggplatser utan särskilt tillstånd från HK.

Lördag 8 maj Sjösättning. Yttre området grupp B  kl 07.30. Grupp A 12.00

Söndag 9 maj Sjösättning inre området Kl 08.30

Söndag 16 maj. Arbetspass 3 Förmiddag och eftermiddag Städning av hamnområdet, tömning och spackling av Sjöstugan – max 10 + 10 medlemmar.

Onsdag 19 maj Arbetspass 4 Målning Sjöstugan invändigt 3 personer

Söndag 23 maj Arbetspass 5 Målning Sjöstugan invändigt 3 personer

Onsdag 30 juni vaktbokning för hösten stänger Vid detta datum sak samtliga vaktpass för hösten vara bokade.

Söndag 1 augusti kl. 10.  Arbetspass 6 Rensning av sjögräs Extra arbetsmöte kallas vid behov. 

Söndag 22 augusti Grillfest i hamnen Start kl. 15 INSTÄLLT

Söndag 29 augusti. Sista datum för avbokning av uppläggningsplats för 2020 Avbokning efter detta datum medger ingen återbetalning

Söndag 5 september. Arbetspass 7 – arbetsuppgifter meddelas senare – 30 medlemmar

Söndag 12 september NBK 90-år  ÖPPET HUS
INSTÄLLT

Söndag 3 oktober Bockgårdssöndagen kl 11.00
Framplockning torrsättningsmateriel. Obligatorisk närvaro för alla som förvarar materiel i Bockgården.

Lördag 9 oktober Torrsättning Yttre område samling kl. 07.30, Inre området 08.30

Söndag 10 oktober Torrsättning Yttre området samling kl. 07.30.

Söndag 24 oktober Arbetspass 8 Stängning av hamnen – 30 medlemmar

Vid detta datum ska alla båtar som inte är vinterliggare ha lämnat hamnen. Samtliga förtöjningstampar, kättingar ska vara borttagna från bryggorna. Endast eventuella trappsteg får finnas kvar på bryggan.

Lördag 30 oktober. Medlemsmöte & 90-årsfest. INSTÄLLT
Nytt datum för medlemmöte.

Söndag 31 oktober Täcksöndagen Till denna dag ska samtliga båtar vara täckta.

Onsdag 10 november kl 18.30 
Medlemsmöte, klubbstugan

2022

Onsdag 26 januari Årsmöte kl 19.00 – OBS obligatorisk närvaro för nya medlemmar.