Gott Nytt År

Nu har planeringen för säsongen 2018 dragit i gång men först ska vi stänga 2017 vilket vi gör i och med att vi håller vårt årsmöte.
Årsmötet håller vi Onsdag 31 januari  kl 19.00 på  Restaurang Skafferiet – OBS obligatorisk närvaro för nya medlemmar som ska bli invalda.
Till årsmötet kommer styrelsen att presentera förslag till förändringar av vårt avgiftssystem samt även avisera förslag till de avgiftshöjningar som måste till för att finansiera de renoveringar som måste göras.
Ca två veckor före årsmötet kommer styrelsen lägga ut dessa förslag på vår hemsida samt även en kortare redogörelse för de renoveringar som behöver genomföras.