Ändrat datum för årsmötet

P.g a rådande pandemi kommer årsmötet att genomföras som ett digitalt möte. Då detta kräver en del förberedelse senareläggs årsmötet till den 18 februari. Kallelse till årsmötet skickas ut via mail 30 januari.

Information torrsättning – hamnstängning

COVIDINFO Samtliga medlemmar som tillhör riskgrupperna, är sjuka eller isolerade och som INTE  kan medverka alls vid  torrsättningen, d v s inte kan plocka fram bockar, ta båten från bryggan till slip/kran måste kontakta styrelsen. Detta gör Ni via mail till lars.hultman@nackabk.se Om Du kan förbereda er båt inför torrsättningen samt se till att den […]

Parkering på hamnplan

Detta gäller för parkering på hamnplan. Medlem får utnyttja parkeringsplats på hamnplanen vid besök i hamnen och under båtutflykter under perioden mellan sista sjösättningen och första torrsättningen. Parkering ska ske enligt anvisning. Hänsyn ska också tas till pågående och planerad verksamhet inom NBK. Det är m a o förbjudet att i övrigt att ställa upp […]

Medlemsmötet inställt

Med anledning av den pågående pandemin ställer vi in medlemsmötet som var planerat till den 28 oktober.

Sjösättning 9 maj

VIKTIG Information inför sjösättningen För att sjösättningen ska kunna genomföras med så liten risk för smittspridning som möjlig, vill vi begränsa antalet personer som samtidigt är i hamnen samt att vi ber er därför att respektera dessa instruktioner. Detta är en exceptionell situation. Vi har många båtägare som är äldre eller är i en riskgrupp. […]

Arbetspass 1 och 2

Från 1 april går det nu att boka in säsongens arbetspass. Med hänsyn till den pågående pandemin har styrelsen beslutat att genomföra en del förändringar i arbetspass 1 och 2. Passen delas upp i ett förmiddags  09.30 – 12 och eftermiddagspass 13 – 15.30 samt att vi minskar antalet deltagare.

Årsmöte

Samtliga medelmmar i Nacka Båklubb kallas till årmöte avseende verksamhetsåret 2019. Onsdag 29 januari kl 19.00 i Lavalhallen, Gustav De Lavalstorg 8. Ingen föranmälan krävs. Kallelse samt möteshandlingar distribueras via mail. Om Du som medlem inte fått dessa handlingar kontakta styrelsen nbk@nackabk.se Styrelsen

Information inför torrsättningen

Information inför torrsättningen gäller samtliga medlemmar med båt samt alla som förvarar trailers på området. OBSERVERA  att många båtar har fått annan plats på land mot föregående år, vilket kan innebära ändrad dag för torrsättning! trailers och vaggor ska vara borta från inre området senast söndag 29 september! förutsättning för torrsättning är att samtliga avgifter […]

Torrsättning 2019

Dags för höstens torrsättning den 5-6 oktober. Här ser du schema för helgen!

KRÄFTSKIVA

Lördag 24 augusti 17:00, knytkalas. Du tar med vad du vill äta och dricka. Vid fint väder dukar vi upp ute vid Sjöstugan. Om regn vilket det inte blir, så är vi i klubbhuset. Välkomna! Hälsningar festkommittén Monika, Malle, Henke och Uffe. Anmäl om du kommer senast 18 augusti till Ulf.