Information torrsättning – hamnstängning

COVIDINFO Samtliga medlemmar som tillhör riskgrupperna, är sjuka eller isolerade och som INTE  kan medverka alls vid  torrsättningen, d v s inte kan plocka fram bockar, ta båten från bryggan till slip/kran måste kontakta styrelsen. Detta gör Ni via mail till lars.hultman@nackabk.se Om Du kan förbereda er båt inför torrsättningen samt se till att den […]

Parkering på hamnplan

Detta gäller för parkering på hamnplan. Medlem får utnyttja parkeringsplats på hamnplanen vid besök i hamnen och under båtutflykter under perioden mellan sista sjösättningen och första torrsättningen. Parkering ska ske enligt anvisning. Hänsyn ska också tas till pågående och planerad verksamhet inom NBK. Det är m a o förbjudet att i övrigt att ställa upp […]

Medlemsmötet inställt

Med anledning av den pågående pandemin ställer vi in medlemsmötet som var planerat till den 28 oktober.

Sjösättning 9 maj

VIKTIG Information inför sjösättningen För att sjösättningen ska kunna genomföras med så liten risk för smittspridning som möjlig, vill vi begränsa antalet personer som samtidigt är i hamnen samt att vi ber er därför att respektera dessa instruktioner. Detta är en exceptionell situation. Vi har många båtägare som är äldre eller är i en riskgrupp. […]

Viktig information inför säsongen

Samtliga medlemmar som tillhör riskgrupperna, är sjuka eller isolerade och som INTE kan avtäcka sin båt eller medverka vid sjösättning,  ska kontakta styrelsen. Detta gör Ni via mail till lars.hultman@nackabk.se Samtliga medlemmar som tillhör riskgrupperna, ska inte delta i något av vårens arbetspass. I stället bokar Ni in er till hösten. För övriga gäller att […]

Arbetspass 1 och 2

Från 1 april går det nu att boka in säsongens arbetspass. Med hänsyn till den pågående pandemin har styrelsen beslutat att genomföra en del förändringar i arbetspass 1 och 2. Passen delas upp i ett förmiddags  09.30 – 12 och eftermiddagspass 13 – 15.30 samt att vi minskar antalet deltagare.

Mätning av båtbottenfärger

Som vi informerade vid upptagningen och på årsmötet, har  Nacka Båtklubb samt två andra klubbar i Nacka kommun, fått möjligheten att delta i ett pilotprojekt i samarbete med Svensk Båtunion och Nacka kommun. Syftet är att ge en bild av vilka miljögifter som finns i bottenfärgerna på båtarna I projektet kommer vi mäta samtliga torrsatta […]

Högt vatten!

Med anledning av att det redan nu är högt vatten i vår hamn, samt att SMHI utfärdat varningar för kommande dygn, vill vi påkalla extra tillsyn – särskilt för er som ligger nära vattnat.

Bli bryggvärd!

För denna säsong så söker vi bryggvärdar .Tanken är att vi ska ha en värd/brygga d v s totalt 6 st. Bryggvärdens uppgift är att ha tillsyn på den ”egna” bryggan och rapportera eventuella brister och fel till Hamnkommittén:, t ex lampor som inte fungerar, bommar som lossnat eller om en obehörig båt plötsligt dyker […]

Fakturering och avgiftshantering 2020

1 mars skickas fakturan ut för medlems-, brygg-, kajakförvaring samt torrsättningsavgifter avseende 2020. Fakturan ska sedan vara betald till sista mars. Faktura för trailer och skrymmande uppläggningsmatriel skickas ut senare.Fakturan går ut som mejl så om du har bytt mejladress se då till att uppdatera BAS. Om Du inte längre behöver brygg – eller uppläggningsplats […]