Vi tar inte emot fler ansökningar om medlemskap och bryggplatser för 2021. Ansökningar om medlemskap i Kajasektionen gör du på angiven mailadress nedan,

 

Nacka Båtklubb är en förening som är öppen för alla. Med det finns en del krav som måste uppfyllas.

Du kan söka medlemskap i vår båt eller kajaksektion.

 • Du måste ha en båt redan när du ansöker om medlemskap
 • Båten ska vara försäkrad.
 • Företräde för boende i Nacka kommun (du ska vara skriven i kommunen).
 • Lämplig båtstorlek – upp till ca 30 fot
 • Lämplig kajakstorlek max 6.50 x 0,75
 • Vi tar emot medlemsansökningar från 1 mars fram till början av april. Under denna period finns ett ansökningsformulär tillgängligt på vår hemsida. 
 • Antagningsmöte samt introduktion för nya medlemmar genomförs under april- maj.
 • Antalet nya medlemmar som kan beredas plats är beroende av hur många lediga brygg -kajakplatser som finns till förfogande.
 
 Ansökan om medlemskap i Kajasektionen gör Du på mail

Ansökan om medlemskap

Det är båtklubbens styrelsen som antar nya medlemmar som då till en början blir “provmedlem”. Sedan är det årsmötet som slutligen väljer in den nye medlemmen efter provperioden.

Innan du skickar in en ansökan vill vi att du sätter dig in i vad det innebär att vara medlem i Nacka Båtklubb och vad som förväntas av våra medlemmar.

Om Du känner att vakt – och arbetspass känns betungade och att Du inte vill medverka i det som tillhör föreningslivet, så ska Du inte skicka in någon ansökan.

Observera att boende i Nacka kommun har företräde

Ingen marina

Verksamheten bygger helt på vårt egna arbete. Det innebär att vi själva sköter om vår hamnanläggning.
Vi reparerar, målar, städar, allt som vi kan göra själva. Vid¨upptagning och sjösättning hjälps vi åt tills det att alla båtar är omhändertagna. Under säsongen turas vi om och går vakt om nätterna. Till detta kommer även normalt föreningsarbete med olika funktionärsuppdrag, klubbadministration, klubbmöten med mera. Här finns inga tjänster att köpa och alla medlemmar ska i enlighet med föreningens stadgar och det kontrakt som upprättas med respektive medlem, delta i arbetet. 

Men arbetet ger också resultat. Vi har en fin och skyddad hamn, låga avgifter och erbjuder en social samvaro. Våra brygg- och uppläggningsplatser är anpassade för båtar upp till ca 9 x 3 meter och endast ett mycket begränsat antal platser finns för större båtar finns. För kajaker gäller maxmått om 6,50 x 0,75.

Avgifter 2021

 • Medlemskap är en förutsättning för att få tillgång till brygg-  eller kajakplats.
 • Uppläggningsplats kan endast ansökas om man samtidigt har ansöker om bryggplats.
 • ” LÖA Längd över allt innebär att båtens totala längd ska anges inklusive ev. peke, badbrygga motor etc.
 • Längd och bredd anges enligt följande exempel 8,60 m 2.80 m,
 • Vikt anges i kilo
 • Djup anges i cm

  Problem att använda formuläret?  Prova på nytt – ladda om sidan först.