Årsmötet flyttat

P g a pandemin har styrelsen beslutat att årsmötet, även detta år ska genomföras digitalt. Nytt datum för årsmötet blir den 16 februari. Mer information kommer att skickas ut i god tid före mötet.