Aktuellt!

PARKERINGSINFO

Tillsvidare ska Ni undvika att parkera under motorvägsbron. Risk för p-bot om 600 kr. Gäller för bägge sidorna av Ryssviksvägen. Dialog med kommunens Trafikkontor pågår.

ARBETSPASS 24 APRIL

Söndag 24 april har vi årets första arbetspass. Endast 12 medlemmar han anmält sig!
Detta innebär att vi inte kan genomföra planerade arbeteten. Om inte tillräckligt med medlemmar tecknar sig på varje arbetspass blir det svårt att få i hop arbetspass till alla.

Finns 18 lediga pass detta datum

STÄD

Ett städobjekt är i ett av de utrymmena som finns där vi har skåp. Där har det samlats overaller och andra kläder samt en del annat matriel. Vi vet att stora delar av detta tillhör medlemmar som lämnat klubben för många år sedan.
Denna kommer vi att tömma på arbetspasset den 24 april. Om Du har något som förvaras här, se bilden, så måste Du ta hand om det före detta datum.

Detta gäller även om Du har förvarar någon pressenning i hamnen. Omärkta pressningar kommer att omhändertas.